För er Trygghet

Ökad trygghet för dig som patient

Våra medlemmar följer:

  • Branschens etiska riktlinjer
  • Överenskommelse med konsumentverket
  • Lagstadgat försäkringsskydd